مجله آشپزی پریوش طالبی

سوابق من: دارای مدرک بین المللی، کارشناس آشپزی ملل و شیرینی پزی از سازمان فنی و حرفه ای، کارشناس مجله هنر آشپزی


شعار من: موفقیت مستلزم پافشاری و سماجت است. برای داشتن این توانایی در مقابل شکست منصرف و ناامید نشوید.

as.parivash.t

نوشته‌های من در سایت