چای ترش ایرانی ۱۵۰ گرمی

۱۹,۰۰۰ تومان

چای ترش ایرانی
درجه یک
پر از غنچه‌ گل سرخ
تولید شهرستان دلگان
رنگ عالی
فاقد هرگونه مواد افزدونی
بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید
۱.۹ امتیاز باشگاه مشتریان برای هر محصول

hibiscus_iranian_tea
چای ترش ایرانی ۱۵۰ گرمی

۱۹,۰۰۰ تومان

پشتیبانی تلفنی