چای ترش ایرانی ۱۵۰ گرمی

۲۲,۰۰۰ تومان

چای ترش ایرانی
درجه یک
پر از غنچه‌ گل سرخ
تولید شهرستان دلگان
رنگ عالی
فاقد هرگونه مواد افزدونی
بهترین زمان مصرف: ۱۸ ماه پس از تولید
۲.۲ امتیاز باشگاه مشتریان برای هر محصول

چای ترش ایرانی درکام
چای ترش ایرانی ۱۵۰ گرمی

۲۲,۰۰۰ تومان

پشتیبانی تلفنی