زعفران نگین

  ۶۰,۰۰۰ تومان

  وزن: یک مثقال
  درجه یک
  رنگ خوب و عطر عالی
  محصول تربت حیدریه
  اصل و یکدست

  زعفران نگین

  ۶۰,۰۰۰ تومان

  پشتیبانی تلفنی