برنج طارم محلی مازندران

(دیدگاه کاربر 5)

۵۱۰,۰۰۰ تومان

برنج طارم محلی درجه یک
یکدست و الک شده
خوشپخت، خوشمزه با عطر خوب
وزن هر کیسه: ۱۰ کیلوگرم
زمان برداشت: مرداد ۱۴۰۰
نام کشاورز: آقای ایمانی
منطقه برداشت: استان مازندران
ضمانت کیفیت + بازگشت وجه
قیمت هر کیلو:
یک کیسه: ۵۱ هزار تومان
دو کیسه: ۵۰ هزار تومان
۵ کیسه و بیشتر: ۴۹ هزار تومان

برنج طارم محلی
برنج طارم محلی مازندران

۵۱۰,۰۰۰ تومان

پشتیبانی تلفنی