مجله آشپزی مهری انصاری

درباره خودم : من یه نقاشم، توی آشپزی
رنگ‌ها را به غذا می‌پاشم،
خلاقیت به خرج میدم و یه اثر هنری خاص درست می‌کنم 🙂

mehri_ansarii

نوشته‌های من در سایت