توجه! درکامی عزیز ما مجموع سفارشات شما در ماه مهر را محاسبه می‌کنیم و بر اساس امتیازی که کسب کرده‌اید در پایان ماه، یکی از جوایز زیر را به شما هدیه می‌دهیم.

جوایز

سطح برنجی

۴۰ هزار تومان تخفیف

(۲ کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی)

توضیح بیشتر:

اگر در ماه مهر حداقل ۶۰۰ هزار تومان خرید کنید و حداقل ۶ امتیاز به دست آورید، در پایان ماه ۲ کد تخفیف ۲۰ هزار تومانی برای خرید در ماه آبان از ما هدیه می‌گیرید.

سطح عسلی

۷۰ هزار تومان تخفیف

(۲ کد تخفیف ۳۵ هزار تومانی)

توضیح بیشتر:

اگر در ماه مهر حداقل ۱ میلیون ۲۰۰ هزار تومان خرید کنید و حداقل ۱۲ امتیاز به دست آورید، در پایان ماه ۲ کد تخفیف ۳۵ هزار تومانی برای خرید در ماه آبان از ما هدیه می‌گیرید.

سطح زعفرونی

۱۰۰ هزار تومان تخفیف

(۲ کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی)

توضیح بیشتر:

اگر در ماه مهر حداقل ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید کنید و حداقل ۱۸ امتیاز به دست آورید، در پایان ماه ۲ کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی برای خرید در ماه آبان از ما هدیه می‌گیرید.