محمدرضا اصفهانی


معرفی نویسنده

نام نویسنده: محمدرضا اصفهانی

تخصص: کارشناس ارشد تغذیه

محمدرضا اصفهانی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم و تحقیقات تهران گذرانده است. او یکی از فعالان حوزه تغذیه و سلامت می‌باشد و دارای سوابق کاری و دانشجویی متعددی است؛ او تاکنون دو کتاب در حیطه سلامت منتشر کرده، در چندین همایش و گنکره، پوسترهای علمی ارائه داده و یا به عنوان سخنران حضور داشته است. او هم‌چنین در تولید مقالات علمی برای چندین خبرنامه و روزنامه مطرح فعال است.آقای اصفهانی حدود دو سال است که به تیم درکام پیوسته و تولید محتوای تخصصی ما را با تکیه بر دانش تخصصی خود و مقالات علمی معتبر انجام می‌دهد.

مقالات نویسنده